Duurzaamheidsagenda Loon op Zand

Deze week starten de interviews binnen de gemeente Loon op Zand gericht op het ontwikkelen van een visie duurzaamheid, met daaraan gekoppelde duurzame uitvoeringsagenda. Groene Groei levert een bijdrage aan dit adviestraject in samenwerking met HetEnergieBureau uit Eindhoven.

De aanpak is gericht op brede participatie vanuit allerhande belanghebbenden binnen de gemeente: de ambtelijke organisatie, het gemeentebestuur, inwoners, bedrijven en NGO’s. Loon op Zand wil graag een duurzame gemeente worden, met naast focus op energie, ook aandacht voor duurzame Leisure: De Loonse en Drunense Duinen en de Efteling.

Resultaat moet naast een visie een concrete uitvoeringsagenda zijn met concrete projecten en hun bijdrage richting een energieneutraal Loon op Zand. En dat met betrokkenheid van alle belanghebbenden in de gemeente, zodat de kans van slagen sterk wordt vergroot.

Druk op bedrijven neemt toe om duurzamer beleid te voeren

Een nieuwe internationale enquête van DNV GL, internationaal dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement, toont de groeiende kloof tussen beginners en leiders bij het beheren van duurzame leveringsketens. Er is onderzocht hoe bedrijven de ketenduurzaamheid benaderen en hoe volwassen ze in hun aanpak zijn. De helft heeft zichzelf op dit gebied als beginner beoordeeld.

Het onderzoek werd ondersteund door GFK Eurisko en Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), een organisatie zonder winstoogmerk die het wereldwijd grootste samenwerkingsplatform exploiteert om gegevens over verantwoord inkopen in toeleveringsketens te delen. Er hebben meer dan 1.400 professionals uit Europa, Azië en Amerika aan het onderzoek deelgenomen. De resultaten zijn vergeleken met een identiek onderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd.

Het onderzoek identificeert een aantal toonaangevende bedrijven, de leiders, die duurzaamheid in hun toeleveringsketens gestructureerd benaderen. De leiders hebben door henzelf uitgevoerde initiatieven verlaten en dringen met hun acties door tot in alle lagen van hun waardeketens. Ze zijn actiever dan gemiddelde ondernemingen en hun benadering is gestructureerder. Ze schakelen bijvoorbeeld veel vaker externe partijen in om de protocollen of erkende methoden van leveranciers te controleren en 30% onder hen biedt specifieke opleidingen aan leveranciers. Door duurzaamheid in hun toeleveringsketen te implementeren, hebben ze naar eigen zeggen hun merkreputatie versterkt (65%), hun vermogen om in de behoeften van klanten te voorzien verbeterd (58%) en hun marktaandeel vergroot (32%).

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance, merkt in dit verband op: “Het opbouwen van duurzame toeleveringsketens is niet langer een vrijwillig initiatief op basis van ongestructureerde pogingen. Bedrijven die positieve effecten van hun acties hebben ondervonden, waren systematischer in hun aanpak. Degenen die dit probleem op strategische en holistische wijze benaderen, kunnen hun risico’s beter beheersen en daar de vruchten van plukken. Ze kunnen bovendien inspelen op de eisen die de wet, stakeholders en de rest van de wereld aan hen stellen.”

Over het algemeen voelen bedrijven nu meer druk om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken dan in 2014 (86%, +6%). Zesenzeventig procent zegt dat klanten de belangrijkste drijfveer zijn voor duurzaam supplychainmanagement. Negen van de tien professionals zeggen dat duurzaamheid in de toeleveringsketen essentieel is wanneer ze zelf inkoopbeslissingen nemen. Desalniettemin oefenen meerdere directe en indirecte stakeholders druk uit. Van ondernemingen wordt tegenwoordig verwacht dat ze hun toeleveringsketen op alle niveaus proactief beheren op een wijze die aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen bijdraagt.

Van de respondenten heeft 81% ten minste één actie ondernomen om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te verbeteren. Deze acties worden echter voornamelijk zelf uitgevoerd en blijven beperkt tot directe leveranciers. Verderop in de waardeketen worden minder acties ondernomen. Er is door 39% van de bedrijven een directe audit bij enkele leveranciers uitgevoerd, 36% heeft leveranciers gevraagd om informatie te verstrekken en 32% heeft een dialoog gevoerd met leveranciers om de uitdagingen aan te gaan of heeft duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd. Slechts 7% van de respondenten zegt alle lagen van hun toeleveringsketen te hebben bereikt.

“Het beheersen van risico’s in de hele toeleveringsketen kan een uitdaging zijn en vereist het verzamelen van prestatiegegevens van leveranciers om de zichtbaarheid verderop in de waardeketen efficiënt te vergroten. Wel kunnen bedrijven profiteren van de vooruitgang op het gebied van bigdata-analyse, platforms voor gegevensuitwisseling en blockchaintechnologie om op een gestructureerde en betrouwbare manier leveranciersprestaties te verzamelen en te meten”, aldus Luca Crisciotti.

Het onderzoek onthult dat de openbaarmaking van informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen nog in een vroeg stadium verkeert, ondanks de kansen die door digitalisering worden geboden. Slechts 20% van de respondenten heeft informatie over hun toeleveringsketen gepubliceerd. Dat geldt ook voor de leiders.

Verbrede snelweg A6 voorziet jaar eerder via zonnepanelen in eigen energiebehoefte

De A6 wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

Het startschot voor de bouw van de weg werd vorig jaar al gegeven. Om de nieuwe snelweg energieneutraal te maken, had de rijksoverheid de aannemers in de aanbestedingsfase gevraagd na te denken over een zonnepanelenveld in knooppunt Almere.

Deze week is bekend geworden dat het werk aan de verbreding van de snelweg A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt een jaar eerder wordt opgeleverd. Eind dit jaar al kunnen weggebruikers over de nieuwe A6 richting Lelystad rijden.

De versnelling wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van eerder beginnen met voorbereidende werkzaamheden, een efficiëntere werkwijze en een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Parkway6, gemeente Almere en provincie Flevoland.

De vernieuwde A6 wordt in 2 fasen in gebruik genomen. Eind 2018 is de verbreding in de richting van Lelystad gereed. In de zomer van 2019 wordt de verbreding in de richting van Amsterdam opgeleverd.

Rijksoverheid zoekt innovaties voor energieneutrale sportaccommodaties

Met de innovation challenge ‘Energieneutrale Sportaccommodaties’ zoekt het ministerie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vooruitstrevende en innovatieve ideeën rond energiebesparing en -opwekking.

Nederland telt ruim 24.000 sportaccommodaties, zoals voetbalclubs, tennisclubs, zwembaden, sporthallen, et cetera. Het ministerie daagt start-ups en midden- en kleinbedrijven uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van deze sportterreinen en -accommodaties. De beste ideeën worden in staat gesteld om de volgende fase van de innovatiecyclus uit te voeren. Deze challenge komt mede tot stand met hulp van de TKI Urban Energy.

De sportsector kent sinds 2016 een subsidieregeling die het treffen van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert, door het gebruik van conventionele maatregelen. Hiermee is volgens de overheid het enthousiasme in de sportsector onder verenigingen gegroeid om actie op dit vlak te ondernemen. Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) werd in februari verhoogd. In plaats van de geplande 6 miljoen euro is er dit jaar 8 miljoen euro beschikbaar.

Vanwege het enthousiasme bij sportclubs zoekt het ministerie  naar start-ups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden ten behoeve van energieneutrale sportaccommodaties. Er is in totaal 500.000 euro innovatiebudget beschikbaar. De beste ideeën ontvangen maximaal 100.000 euro  om de next step van hun innovatie te realiseren. Dit kunnen dus 5 winnaars van 100.000 euro, 10 winnaars van 50.000 euro of andere combinaties zijn.

SDE Project Best Wool Carpets

n 2014 ontwierp New Best Architecten de uitbreiding en vernieuwing van de gebouwen van Best Wool Carpets met aandacht voor duurzaamheid. Als producent van 100% wollen vloerbedekking wil Best Wool Carpets er alles aan doen om zo milieu vriendelijk te produceren. Zo is er geïnvesteerd in een nieuwe verwarmingsinstallatie en is alle verlichting vervangen door LED-verlichting. Met het installeren van de zonnepanelen is de volgende stap gezet naar energieproducent in plaats van energieverbruiker.

Het bedrijf zit nu nog midden in de ontwikkeling van 100% recyclebare vloerbedekking waarbij de wol kan worden hergebruikt. Hierdoor draagt het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en milieu stevig bij aan een duurzame samenleving.

De zonne-stroominstallatie wekt jaarlijks 160.000 kWh elektriciteit op, zeker 30.000 kWh meer dan de eigen behoefte. Een besparing van maar liefst 60.500 kg CO2 per jaar. Met de opgewekte stroom kunnen 50 huishoudens een jaar lang worden voorzien van stroom! De komende periode wordt er proefgedraaid om vast te stellen hoeveel stroom daadwerkelijk overblijft en hoeveel gezinnen in Best hiervan kunnen profiteren.

Best Wool Carpets is met haar zonnepanelen een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij wil ondernemers bewust maken van de kansen met SDE+ en andere subsidiemogelijkheden. Wij wisten niet waar we allemaal rekening mee moesten houden, het is ingewikkelde materie. “Wij hebben ons laten adviseren door Ralf Klop van Groene Groei. Groene Groei heeft zowel de subsidie aangevraagd als de gehele inkoop begeleid. Dat leverde ons de zekerheid dat wij geen fouten maakten in de procedure en heel belangrijk dat een opbrengstgarantie is bedongen bij de leverancier.  Door deze professionele begeleiding  is het plaatsen van deze zonnestroom-installatie zowel goed voor het milieu als voor onze portemonnee.”, aldus Yvar Monasch, eigenaar van Best Wool Carpets.

Misschien voor u interessant:


Warning: imagejpeg(cache/images/3/6/1/d/4/361d4ae57fa79f17696be514066b0cfe424e8916.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/groenegroei2.picasso.ws/vendor/gregwar/image/Gregwar/Image/Adapter/GD.php on line 579

Warning: file_put_contents(cache/images/3/6/1/d/4/361d4ae57fa79f17696be514066b0cfe424e8916.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/groenegroei2.picasso.ws/vendor/gregwar/cache/Gregwar/Cache/Cache.php on line 265

Zonnepanelen Businesscase

Ondernemers met een grootverbruiksaansluiting kunnen gebruik maken van subsidie duurzame energie. Veel ondernemers zijn zich hier onvoldoende van bewust. Bovendien is het zonder kennis van zaken lastig een goede businesscase te maken. Groene Groei helpt deze bedrijven met het ontwikkelen van een zonnepanelen project, inclusief betrouwbare businesscase en de aanvraag van Subsidie Duurzame Energie.

Lees meer

Warning: imagejpeg(cache/images/5/8/7/1/0/5871036a834d1526b9cde6a138d66365ac8c8c07.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/groenegroei2.picasso.ws/vendor/gregwar/image/Gregwar/Image/Adapter/GD.php on line 579

Warning: file_put_contents(cache/images/5/8/7/1/0/5871036a834d1526b9cde6a138d66365ac8c8c07.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/groenegroei2.picasso.ws/vendor/gregwar/cache/Gregwar/Cache/Cache.php on line 265

SDE+ aanvraag

Hier kunt u eenvoudig uw SDE+ subsidie voor zonnepanelen aanvragen!

Lees meer