De vijf beloftes van adviseurs en aanbieders op het VvE Bouwloket:

 1.   Wij maken inzichtelijk wat er kan
 2.   Wij tonen de route naar energieneutraal
 3.   Wij geven inzage in de (te verwachten) prestatie van de maatregelen
 4.   We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
 5.   Wij leveren kwaliteit voor een eerlijke prijs

Alle adviseur en aanbieders verklaren te voldoen en zich te houden aan onderstaande criteria en kwaliteitseisen:

 • Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf heeft een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Kwaliteitseisen adviseur:

 • Opererend als onafhankelijk adviseur.
 • Men beschikt over relevante opleidingen en certificaten en houdt kennis aantoonbaar actueel.
 • Goed in staat wensen van klanten te vertalen naar concrete bouwtechnische en installatietechnische oplossingen inclusief financieel, economische onderbouwing.
 • Naast inhoudelijk advies is kent men de processen en besluitvorming binnen VvE’s en weet hier sturing aan te geven.

Kwaliteitseisen aanbieders:

 • Men toetst of de gevraagde maatregelen onderdeel zijn van een duurzaam MJOP en wijst op het belang hiervan om zo de juiste maatregelen op het goede moment te treffen → No Regret
 • Offertes bevatten (waar zinvol) een ‘Nul-op-de-meter’ optie.
 • Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens wettelijke richtlijnen als die van toepassing zijn en kwaliteitseisen verbonden aan de dienst of product, zodanig dat prestatie en kwaliteit van het uitgevoerde werk worden geborgd.
 • Het bedrijf is aangesloten bij een branche organisatie en is in het bezit van vakcertificaten en/of keurmerken. Het bedrijf waarborgt als opdrachtgever ook de kwaliteit van uw onderaannemers.
 • Alle werknemers en/of onderaannemers die de plaatsing en montage van energiebessparende maatregelen verzorgen zijn, voor zover vereist, in het bezit van een geldig VCA-certificaat (minimaal 1 ster)
 • Waar mogelijk worden een EnergiePrestatieGarantie afgegeven op de geïnstalleerde producten. (dit is een streven op termijn)
 • Men is transparant over de footprint, ook van de uitvoering van de werkzaamheden (men streeft naar duurzaam verduurzamen)
 • Het bedrijf een goed en helder klantproces, van offerte tot en met nazorg. Er is een laagdrempelige klachtenprocedure, bovendien worden onverhoopte klachte adequaat afgehandeld.
 • De aangesloten bedrijven staan open voor samenwerking en onderlinge kennisdeling met andere partners van het VvE Bouwloket. Men ondersteunt het gezamenlijk doel in verwezenlijken van verduurzaming.

 

Het VvE Bouwloket kan tussentijds toetsen of de adviseur / aanbieder nog voldoet aan de criteria. Als niet meer aan deze eisen wordt voldaan kan verdere deelname aan het VvE Bouwloket worden ontzegt.