Van het aardgas af wordt flinke opgave voor nieuwe gemeentebestuurders

In de meeste gemeenten staat het onderwerp nog nauwelijks op de verkiezingsagenda: wonen zonder aardgas. Toch begint het de gemoederen al aardig bezig te houden. Het kan een verrassend onderwerp worden waar kiezers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem door laten bepalen.

Als we van het aardgas af willen zal er ook vervangende energie moeten komen. Vaak is dat elektriciteit. En daarmee komt het plaatsen van windmolens weer op de agenda terug.

Meer windmolens

Samen met Citisens legde Duurzaamnieuws de vraag aan 8900 Nederlanders voor, of ze de bouw van meer windmolens in hun gemeente willen toestaan.

Gemiddeld vond 54% van de ondervraagden dat er meer windmolens in hun gemeente mochten komen. Opvallend is echter dat in steden, waar minder plaats is, er toch minder weerstand is tegen nieuwe windmolens: in de stad is 26% tegen, op het platteland 36%.

Eensgezinder was men over de vraag of woningeigenaren subsidie moeten krijgen om hun woning te verduurzamen. Daar was 72% van de ondervraagden het mee eens. Hier was geen verschil van mening tussen stedelingen en dorpsbewoners.

Ook Motivaction onderzocht de bereidheid om zonder gas te leven. Zij vonden dat de meeste Nederlanders meer voor- dan nadelen zien. ‘Goed voor het milieu’ is het meest genoemde het voordeel van gasloos wonen (46%). Verder geeft men aan dat een woning zonder gasaansluiting veiliger is (17%), gevolgd door het argument dat gasloos wonen goed is voor de portemonnee doordat wordt bespaard op energiekosten (13%). Bijna een kwart (23%) ziet geen voordelen van gasloos wonen.

Het nadeel dat door de meeste Nederlanders wordt genoemd, is elektrisch koken (29%). Dit wordt vaker genoemd dan de extra kosten die de overstap naar gasloos wonen met zich meebrengt (25%). De grootste groep (33%) ziet geen nadelen van gasloos wonen.

Henk Heinen, researchmanager Motivaction: “We hebben in het onderzoek de stelling ‘Als het aan mij zou liggen heb ik morgen een gasloze woning’ voorgelegd. Deze wordt door 22% onderschreven, wat laat zien dat de bereidheid om over te stappen hoog is. Echter, zitten we met z’n allen in een fase waarin er nog veel onduidelijkheid heerst over de kosten.”

Zonder aardgas, maar wel zonder kosten

 Uit het onderzoek blijkt dat de helft (51%) van de Nederlanders alleen de overstap naar gasloos wonen maakt als ze een tegemoetkoming ontvangen in de kosten. Meer dan een derde (39%) heeft de behoefte aan onafhankelijk advies over gasloos wonen. 30 procent verwacht informatie van de eigen gemeente omtrent gasloos wonen, direct gevolgd door de energieleveranciers (29%). 14 procent ziet hier ook rol voor de netbeheerders. Een meerderheid (62%) is niet bereid meer te betalen voor een gasloze woning. Bij een klein deel (4%) bestaat deze bereidheid wel, een derde van de Nederlanders (33%) twijfelt.

Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (25%) voelt niets voor gasloos wonen, noch voor nieuwbouw noch voor bestaande woningen.

Bron: Duurzaam Nieuws

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *