Duurzaam wonen staat bij veel eigenaars van een woning en daarmee ook van een appartement hoog in het lijstje van prioriteiten. Comfortabel(er) wonen tegen lage(re) lasten spreekt iedereen aan. Voor eigenaars van een appartement is de realisatie een minder eenvoudige zaak, dan voor reguliere woningeigenaren. Bij een VvE moet naast alle regels omtrent subsidies en bouwkundige voorwaarden ook rekening gehouden worden met de regels die binnen de VvE gelden. Bovendien helpt het als de leden eensgezind zijn, anders zullen de overige eigenaars wellicht nog over de streep getrokken moeten worden.

Groeiende interesse in verduurzamen

Gelukkig neemt de interesse in het verduurzamen steeds meer toenemen. Zowel van de privé gedeelten van een appartement als gezamenlijke initiatieven om de gehele VvE te verduurzamen. Er zijn energiebesparingen te realiseren die terugvloeien naar de portemonnee van de VvE en daarmee zorgen voor een verlaging van de maandelijkse lasten. Verschillende subsidie en financieringsinitiatieven, op landelijk en lokaal niveau, worden geïnitieerd. Veel professionele VvE beheerders en marktpartijen helpen verenigingen van eigenaars in het nemen van de juiste stappen om te komen tot verduurzaming. Zo ook het VvE Bouwloket van de gemeente Maastricht.

Verduurzaming binnen de VvE

Om te komen tot verduurzaming is het nemen van de juiste stappen op het juiste moment van belang. Hier wat tips die kunnen bijdragen aan het succes binnen uw Vereniging van Eigenaren;

  • Zorg dat verduurzaming op de agenda van de jaarvergadering komt te staan.
  • Maak een overzichtelijk plan (opgedeeld in meerdere deelprojecten met een eigen planning) met duidelijke “succes” meetpunten.
  • Zorg voor meerdere “sponsoren” binnen uw VvE zodat verduurzamen door de meerderheid van de leden gesteund wordt.
  • Zorg dat duidelijk is wat wel en niet mogelijk is op basis van uw akte van splitsing.
  • Reken door wat de financiële consequentie is en bereken wat de terugverdientijd.
  • Maak de verduurzamingsinspanningen onderdeel van het meer jaren onderhoudsplan, een duurzaam MJOP!
  • Leg de besluiten goed vast in de notulen van de vergadering.
  • Zet een deskundig onafhankelijk adviseur in én doe zaken met betrouwbare partijen. Maak gebruik van dit VvE Bouwloket.