Energieburo Brug

Gespecialiseerd in: Bouwkundig advies Financieel advies Installatie technisch advies

Energieburo Brug ondersteunt VvE’s bij het realiseren van duurzame maatregelen. Als adviesburo kunnen wij onafhankelijk adviseren welke maatregelen wel en welke maatregelen niet genomen moeten worden.
Vanuit de wens van de VvE kijken we naar de mogelijkheden. Op welke manier kunnen jullie energiebesparende maatregelen nemen en welke maatregelen verdienen de voorkeur boven andere maatregelen.
Onze aanpak is erop gericht om in eerste instantie samen met het bestuur of met de duurzaamheidscommissie rond de tafel te zitten en de vraag van de VvE te analyseren. Wat wil de VvE, hoe wil de VvE dit realiseren en wanneer willen jullie dit klaar hebben. Als hier duidelijkheid over bestaat dan helpen we met de volgende fase: Het informeren van de leden van de VvE. Een belangrijke fase. Hier wordt de draagkracht van een besluit geformeerd.
Helder uitleggen welke maatregel er voorgesteld wordt. Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen. Door de leden (van buiten af) een goede uitleg te geven en hun vragen te beantwoorden kan de ALV een goed onderbouwd en wel overwogen besluit nemen waar de leden achterstaan. Dit besluit is de basis voor de volgende duurzame stap binnen de VvE.
Op basis van een plan van aanpak begeleiden we elke VvE stap voor stap naar het einddoel.

Voor deelname aan dit platform vullen bedrijven een ‘criteria- en belofteformulier’ in. Via deze link kunt u inzage krijgen in het ondertekende formulier van dit bedrijf.

Contactgegevens

Randwycksingel 7a

6229 EG Maastricht

www.burobrug.nl

T: 0613131310

E: info@burobrug.nl