Verbrede snelweg A6 voorziet jaar eerder via zonnepanelen in eigen energiebehoefte

De A6 wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

Het startschot voor de bouw van de weg werd vorig jaar al gegeven. Om de nieuwe snelweg energieneutraal te maken, had de rijksoverheid de aannemers in de aanbestedingsfase gevraagd na te denken over een zonnepanelenveld in knooppunt Almere.

Deze week is bekend geworden dat het werk aan de verbreding van de snelweg A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt een jaar eerder wordt opgeleverd. Eind dit jaar al kunnen weggebruikers over de nieuwe A6 richting Lelystad rijden.

De versnelling wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van eerder beginnen met voorbereidende werkzaamheden, een efficiëntere werkwijze en een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Parkway6, gemeente Almere en provincie Flevoland.

De vernieuwde A6 wordt in 2 fasen in gebruik genomen. Eind 2018 is de verbreding in de richting van Lelystad gereed. In de zomer van 2019 wordt de verbreding in de richting van Amsterdam opgeleverd.

Bernheze stimuleert ontwikkeling zonneweides

Op basis van een specifieke locatie is een businesscase zonneweide opgesteld. Ten behoeve van de haalbaarheid is vooraf een opgave gemaakt van de criteria waaraan de zonneweide dient te voldoen. Een belangrijk criteria is de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om te participeren in de zonneweide. En uiteraard dat de weide goed inpasbaar is in de omgeving en zo weinig mogelijk last veroorzaak.

Omdat er meerdere vormen van financiering mogelijk zijn, is er zowel een berekening gemaakt van een zonneweide op basis van de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) als op basis van Subsidie Duurzame Energie (SDE+). In beide gevallen blijkt een goede businesscase mogelijk, hoewel de postcoderoosregeling ingewikkelder is en meer vraagt van sturing en organisatie.

Doel is naast het verduurzamen van Bernheze om een schaalbaar model te vinden, waarbij lasten en vooral ook baten zoveel mogelijk de lokale gemeenschap toekomen. Op basis van deze haalbaarheidsstudie ontwikkeld Bernheze beleid om voor 2020 10 hectare zonneweide te ontwikkelen. Dit is zo opgenomen in haar Duurzame Energieagenda 2017-2020.

Duurzaamheidsagenda Bernheze 2017-2020

Groene Groei Schrijft een Duurzaamheidsagenda voor de gemeente Bernheze. Hierin staat beschreven hoe gemeente Bernheze een energie neutrale gemeente kan worden. In deze projectenbundel zijn onder andere opgenomen: een zonneweideproject, deelname aan project Zon op Bedrijven een gasloze nieuwbouwwijk en de introductie van elektrische deelauto’s.

Lees meer